Skanse II
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Fredericia

Sted- og lokalitetsnr.
170303-47

Fredningsnr.
33122

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Fredericia tilh. jorder. Skanse II. Skansen er et femsidet jordværk, ca. 175 x 100 m stort med front mod NNV, åben bagside og foranliggende spidsgrav. I skansen er indbygget en beton- bunker. Skansen er bevokset med krat og træer. Skansen omfatter begge de to matrikelnumre og fredningsgrænsen følger matri- kelskellene mod de omgivende arealer. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, bebygges, beplantes eller på nogen anden måde beskadiges ved gravning, pløjning eller henkastning af jord, sten og affald.
Undersøgelsehistorie  (4)
1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skanse II. Som Fritekst. Tilføjelse: Indvendigt ses to ramper til kanonstillinger og tre stor nyere ammunitionsbunkers af beton med jordkappe. I hver er indsat top moderne - ståldørre. I åbningen i midten af skansen Jordvolde i et rektangulært anlæg efter et blokhus. Bevokset med græs og ræer i fladt græsterræn. Vejen der løber langs voldens inderside i skansen er asfalteret og arealet foran hver af de tre depoter er betonlagt. ** Seværdighedsforklaring ** En af de fem lynetter nord for Fredericia i 1860érne. Bevoksning: 1997: Græs og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Skanse

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)