Syv
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020110-35

Fredningsnr.
332723

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vejkiste, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Stenkiste over delvis rørlagt sidearm til Kornerup Å. Stenkisten er 5,7 m lang og 5,25 m bred. Gennemløbet er ca. 0,4 m bredt og 0,5 m højt. Over gennemløbet er opbygget 4 skifter af halv- til helmeterstore, kløvede sten lagt i tørmursteknik. Samlet højde ca. 2,25 m.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vejkiste

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)