Mosede Batteri

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sydøstdanmark

Kommune
Greve

Sted- og lokalitetsnr.
020504-39

Fredningsnr.
332816

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Fæstningsanlæg, Nyere tid (dateret 1913 - 1916 e.Kr.)
Batteriet er opført i perioden 1913 til 1916 og i brug til 1947
Fredningstekst

Fr.nr. 3328:16 Forsvarsanlæg, Mosede Batteri. Mosede Batteri er et rektangulært lukket jordværk med en betonkasematbygning indbygget i brystværnet. Batteriet fremtræder fuldt bevaret i sin ydre form samt godt bevaret i det indre. Det beskyttede anlæg omfatter batteriets forterræn og tørre batterigrav med to kaponierer til gravforsvar, hertil batteriøen med betonkasematbygning indbygget i brystværnet og seks briske og en ildlederstation i traverseret betonstilling med ammunitionselevatorer og håndmagasiner oven på kasematbygningen. Yderligere på hver af de to fløje to briske til sekundærarmering og med tilhørende ammunitionsmagasiner, samt til luftværn én briske i hver af de to traverser på batteriets fløje. Endelig findes seks betonstøbte rekylgeværstillinger, to projektørstandpladser og en kikkertstation. I batterigården to fredskaserner bevaret i form af betonkasematter indbygget i strubens skråning. Endelig en værkstedsbygning. I kystskrænten tre betonstøbte rekylgeværstillinger hhv. Strandflanke I, II og III samt oven for skrænten én betonstøbt rekylgeværstilling benævnt Strandhule. De civile bygninger opført ved batteriet er ikke omfattet af beskyttelsen. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.
Undersøgelsehistorie

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fæstningsanlæg

2014 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
Mosede Batteri er et rektangulært lukket jordværk med en betonkasematbygning indbygget i brystværnet. Batteriet fremtræder fuldt bevaret i sin ydre form samt godt bevaret i det indre. Det beskyttede anlæg omfatter batteriets forterræn og tørre batterigrav med to kaponierer til gravforsvar, hertil batteriøen med betonkasematbygning indbygget i brystværnet og seks briske og en ildlederstation i traverseret betonstilling med ammunitionselevatorer og håndmagasiner oven på kasematbygningen. Yderligere på hver af de to fløje to briske til sekundærarmering og med tilhørende ammunitionsmagasiner, samt til luftværn én briske i hver af de to traverser på batteriets fløje. Endelig findes seks betonstøbte rekylgeværstillinger, to projektørstandpladser og en kikkertstation. I batterigården to fredskaserner bevaret i form af betonkasematter indbygget i strubens skråning. Endelig en værkstedsbygning. I kystskrænten tre betonstøbte rekylgeværstillinger hhv. Strandflanke I, II og III samt oven for skrænten én betonstøbt rekylgeværstilling benævnt Strandhule. De civile bygninger opført ved batteriet er ikke omfattet af beskyttelsen. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende. Bemærkninger: To af batteriets ammunitionselevatorer er bevaret. Batteriets ene kaponiere samt ammunitionsmagasiner på flankerne står i dag jorddækkede, hvilket også delvis gælder to briske på traverserne samt et par rekylgeværstillinger. Af de to fredskaserner er kun de betonstøbte kasematter bevaret. Under første verdenskrig blev batteriets hovedarmering, der omfattede seks haubitzer flyttet ud bag stillingens venstre fløj i to midlertidige batterier hhv. Søndre og Nordre Haubitsbatteri. Disse blev atter nedlagt efter krigen og armeringen flyttet tilbage. Bygningerne på matr.nr. 10ce og 10cf ved Karlslunde Strandvej har sandsynligvis rod i en oprindelig vagtbygning. Efter batteriets nedlæggelse har det været benyttet af Hjemmeværnet, indtil det i 1970 overgik til Roskilde Amt, der udlagde det som en del af Mosede Strandpark. Ved batteriet er der anlagt en stor parkeringsplads og en restaurant, og desuden er der indrettet en udstilling om batteriet og om første verdenskrig i kasematbygningen. Batteriet er opført i perioden 1913 til 1916 og i brug til 1947.


Billeder

Indgang til kasemat
Strandflanke III - set mod S
Strandflanke I - set mod V
Strandhule - set mod N
Oversigt mod NØ