Kongelunds Fort/Batteri

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Dragør

Sted- og lokalitetsnr.
020309-48

Fredningsnr.
33301

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Befæstning, Nyere tid (dateret 1914 - 1916 e.Kr.)
Kongelundsfort (oprindelig Kongelunds Batteri) er anlagt 1914-16 og nedlagt som forsvarsanlæg i 1982.
Fredningstekst

Forsvarsanlæg. Kongelundsfort (oprindelig Kongelunds Batteri) er anlagt 1914-16 og nedlagt som militær befæstning i 1982. Anlægget er et firesidet jordværk, som på alle sider er omgivet af en våd grav. Adgang er via en bro i nordøst. I jordværket er indbygget betonbygninger på facen og på struben, og der er en fritstående betonkasernebygning i batterigården. Langs ydersiden af den østre grav er et tracé til en projektørbane. Fortet er anvendt som kommandostation for et luftværnsbatteri, som ligger i et jordværk umiddelbart øst for fortets adgangsvej.
Undersøgelsehistorie

2014 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
Kongelundsfort (oprindelig Kongelunds Batteri) er anlagt 1914-16 og nedlagt som militær befæstning i 1982. Anlægget er et firesidet jordværk, som på alle sider er omgivet af en våd grav. Adgang er via en bro i nordøst. I jordværket er indbygget betonbygninger på facen og på struben, og der er en fritstående betonkasernebygning i batterigården. Langs ydersiden af den østre grav er et tracé til en projektørbane. Fortet er anvendt som kommandostation for et luftværnsbatteri, som ligger i et jordværk umiddelbart øst for fortets adgangsvej. Fortet er velbevaret, men en del tilbygget i forbindelse med nyere funktioner. For det beskyttede anlæg, som omfatter fortet med projektørbanetracé og luftværnsbatteri, gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.


Billeder

foto mod SV