Donse Overdrev

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Nordsjælland

Kommune
Fredensborg

Sted- og lokalitetsnr.
010411-97

Fredningsnr.
282954

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Vejdæmning, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Vejdæmning og vejkiste/stenkiste. Stensat vejdæmning over vand­løb. 14 m lang, 2,5 m bred. Max. højde 1,5 m. I midten under vejdæmningen en stenkiste. Lysning ca. 30 x 30 m, sat af såvel hele som kløvede kampesten.
Undersøgelsehistorie

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Ca tre m bred vejbro

2016 Registreringsprojekt/vejspor
Kulturstyrelsen
Vejspor markeret på skovkort