Collins Sten
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Dragør

Sted- og lokalitetsnr.
020309-50

Fredningsnr.
33303

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1800 - 1899 e.Kr.)

Fredningstekst
Mindesten. "Collins Sten". Natursten, 160 x 70 cm ved grunden og 190 cm høj. På NNV-siden, er øverst indhugget en krone og herunder teksten: FVI CIX * KONGELUNDEN ANLAGDES 1818 – 1845 MED KONGENS BIFALD OG STØTTE AF JONAS COLLIN SOM PRÆSIDENT I DET KONGELIGE LANDHUSHOLDNINGSSELSKAB * KONGEN LOD REISE DENNE STEN 1898 Kronen, FVI, CIX og JONAS COLLIN er guldbelagt. Øvrige tekster er sortmalede.
Undersøgelsehistorie  (4)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Mindesmærke

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Mindesmærke for Frederik IX. "Kongelunden anlagdes 1818-1845 med Kongens bifald og støtte af Jonas Collin som præsident i Det Kongelige Landhusholdningsselskab. Kongen lod rejse denne sten 1898"

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2014 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
Mindestenen: Natursten, 160 x 70 cm ved grunden og 190 cm høj. På siden, som vender mod N-NV, er indhugget: Øverst: En krone Herunder: F VI C IX * KONGELUNDEN ANLAGDES 1818 - 1845 MED KONGENS BIFALD OG STØTTE AF JONAS COLLIN SOM PRÆSIDENT I DET KONGELIGE LANDHUSHOLDNINGSSELSKAB * KONGEN LOD REISE DENNE STEN 1898 Kronen, F VI, C IX og navnet JONAS COLLIN er guldbelagt. Resten af teksterne er sortmalede. Historie: Kongelunden blev anlagt og beplantet i perioden 1818-845 på et areal, som blev købt af ”Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab” på foranledning af selskabets daværende præsident, geheimeråd Jonas Collin. I 1818 var der ingen skov på Amager, idet den oprindelige skov var blevet fældet for at skaffe brænde, gavntræ og landbrugsjord, og de sidste skovrester blev hærget og brændt af under Svenskekrigene (1657-60). Collin opfordrede derfor bønderne i St. Magleby til at der skulle plantes skov på deres fælles græsningsarealer på Amagers sydspids. Kong Frederik VI støttede ideen med 16.000 rigsdaler, og arbejdet påbegyndtes. Det var også Frederik VI der i en resolution fra 1830 officielt navngav skoven på Amager til ”Kongelunden”.

Litteraturhenvisninger  (0)