Søndre Skovskanse
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Dragør

Sted- og lokalitetsnr.
020309-51

Fredningsnr.
33304

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Nyere tid (dateret 1915 - 1919 e.Kr.)

Fredningstekst
Forsvarsanlæg. Søndre Skovskanse (del af Sydamager-stillingen). En jordbygget skanse med endetraverser, ca. 130 m lang og op til ca. 2 m høj. Bredde ca. 12 m ved skansefod og hertil en ca. 4 m bred bærme. Bagved ligger materialetagningsgrave med jordbroer imellem gravene. Endvidere et stort materialetagningsområde i forterrænet.
Undersøgelsehistorie  (1)
2014 Museal besigtigelse
Journal nr.: TAK 1620
Kroppedal Museum, Arkæologi
Søndre Skovskanse er en jordbygget skanse med endetraverser, ca. 130 m lang og op til ca. 2 m høj. Bredde ca. 12 m ved skansefod og hertil en ca. 4 m bred bærme. Bagved ligger materialetagningsgrave med jordbroer imellem gravene. Endv. et stort materialetagningsområde i forterrænet. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

Litteraturhenvisninger  (0)