Nordre Skovskanse
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Dragør

Sted- og lokalitetsnr.
020309-52

Fredningsnr.
33305

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Nyere tid (dateret 1915 - 1919 e.Kr.)
Oprindelig med vagthytte.

Fredningstekst
Forsvarsanlæg. Nordre Skovskanse (del af Sydamager-stillingen). En jordbygget skanse med endetraverser, ca. 130 m lang og op til ca. 1,5 m høj. Bredde ved fod er ca. 12 m. Der er spor efter en traver-seret skyttegrav i skansekronen. Bag skansen ligger materiale-tagningsgrave med jordbroer imellem. Endvidere en materiale-tagningsgrav i forterrænet.
Undersøgelsehistorie  (1)
2014 Museal besigtigelse
Journal nr.: TAK 1620
Kroppedal Museum, Arkæologi
Nordre Skovskanse er en jordbygget skanse med endetraverser, ca. 130 m lang og op til ca. 1,5 m høj. Bredde ved fod er ca. 12 m. Der er spor efter en traverseret skyttegrav i skansekronen. Bag skansen ligger materialetagningsgrave med jordbroer imellem. Endv. en materialetagningsgrav i forterrænet. Skansen er bevokset med tjørn. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

Litteraturhenvisninger  (0)