Søndre Skovbatteri

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Dragør

Sted- og lokalitetsnr.
020309-53

Fredningsnr.
33306

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Batteri, Nyere tid (dateret 1915 - 1919 e.Kr.)
Fredningstekst

Forsvarsanlæg. Søndre Skovbatteri (del af Sydamager-stillingen). Et af grundplan vinkelformet batteri med en enkelt travers. Jord-værket til selve batteriet er ca. 100 m langt, 1,7-1,8 m højt, op til ca. 10-12 m bredt og med en foranliggende bærme. Batteriet er i nord forsynet med en ca. 60 m lang udbygning af jordværket til i alt ca. 160 m.
Undersøgelsehistorie

2014 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
Søndre Skovbatteri er et af grundplan vinkelformet batteri med en enkelt travers. Jordværket til selve batteriet er ca. 100 m langt, 1,7 - 1,8 m højt, op til ca. 10 - 12 m bredt og med en foranliggende bærme. Batteriet er i nord forsynet med en ca. 60 m lang udbygning af jordværket til i alt ca. 160 m. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.


Billeder

foto mod V