Nordre Skovbatteri
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Dragør

Sted- og lokalitetsnr.
020309-54

Fredningsnr.
33307

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Batteri, Nyere tid (dateret 1915 - 1919 e.Kr.)

Fredningstekst
Forsvarsanlæg. Nordre Skovbatteri (del af Sydamager-stillingen). Et jordbygget batteri, som af størrelse er ca. 90 m langt, op til 2 m højt, ca. 12 m bredt ved fod og hertil har en ca. 4 m bred bærme. Batteriet er delvis traverseret. I anlæggets NØ-ende ses rester af et betonfundament. Foran batteriet findes en tilhørende materiale-tagningsgrav.
Undersøgelsehistorie  (1)
2014 Museal besigtigelse
Journal nr.: TAK 1620
Kroppedal Museum, Arkæologi
Nordre Skovbatteri er et jordbygget batteri, som af størrelse er ca. 90 m langt, op til 2 m højt, ca. 12 m bredt ved fod og hertil har en ca. 4 m bred bærme. Batteriet er delvis traverseret. I anlæggets NØ-ende ses rester af et betonfundament. Foran batteriet findes en tilhørende materialetagningsgrav. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

Litteraturhenvisninger  (0)