Gudsø Bro
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Fredericia

Sted- og lokalitetsnr.
170304-114

Fredningsnr.
341015

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bro, Nyere tid (dateret 1825 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Umatr. vejareal, amtslandevej 502 Borup-Kolding ved 14,2 km stenen. Gudsø Bro. Broen, der er opført af fint tilhugne granitsten, består af et ca. 12 m langt og ca. 6 m bredt tøndehvælvet gennemløb. Brobuens maximale frie højde over åløbets bund er ca. 2,75 m. På stikstenene over broen er på den sydlige facade indhugget "GUDSØE BROE" og på den nordlige facade FR MDCC VI CXX (?) I. Fra facadens fire hjørner udgår fløjmure, ligeledes sat af fint tilhugne granitsten. Fløjmurenes højde aftager udefter, således at de er højst 10 skifter ved facaderne, og lavest, 6 skifter ved enderne. Bredden af den samlede brokonstruktion er ca. 13 m. En asfalteret vejbane fører over broen, og ved hver side står 4 vejafmærkningssten, der bærer et jernrækværk.
Undersøgelsehistorie  (3)
1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Broen fundet i samme tilstand som tidligere beskrevet. Afsætning: Omtrentlig lokalisering.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Bro

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet.

Litteraturhenvisninger  (0)