Vadnæs Batteri
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Middelfart

Sted- og lokalitetsnr.
080713-84

Fredningsnr.
341135

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: Hindsgavl u/Middelfart købstads markjorder. Vadnæs Batteri Vadnæs Batteri består af et tresidet voldanlæg, der måler ca. 60 x 60 m. Voldens højde er ca. 3 m, dens bredde ca. 7-8 m. Volden er omgivet af en tør spidsgrav, der er ca. 5-6 m bred og 1-1,5 m dyb. I skansens indre er der et sy- stem af volde og skyttegrave. Den nordre spids af skansen gennemskæres af vejen langs stranden, og den østre spids af vejen, der mod syd fører ind i skoven. Vadnæs Batteri, der er bevokset med store løvtræer, ligger ved Lille Bælt på nordsiden af Hindsgavl odde ca. 600 m vest for den gamle Lillebæltsbro. Fredningsgrænsen går langs gravens ydre overkant, og hvor denne mangler dels langs sydsiden af vejen langs stranden, dels langs vestsiden af den i sydlig retning løbende skov- vej. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- byggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på no- gen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne den ek- sisterende bevoksning, forudsat at stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun finde sted efter aftale med rigs- antikvaren.
Undersøgelsehistorie  (4)
1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Vadnæs batteri. Forefandtes stort set som nævnt i fredningsbeskrivelsen. Ved batteriets nordvestlige side ud mod stranden, står en meget stor højspændingsmast. Batteriet er stærkt tilgroet med krat og bregner. Spredt står der på anlægget mange store løvtræer. Gravene omkring batteriet er helt tørlagte, men i øvrigt velbevarede. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Skanse

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)