Mathildeplantage
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Middelfart

Sted- og lokalitetsnr.
080713-86

Fredningsnr.
341137

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: Hindsgavl u/Middelfart købstads markjorder. Skanse Skansen, hvoraf den vestligste del er styrtet i havet, måler i samlet nord-sydlig udstrækning ca. 40 m og i øst-vestlig retning ca. 30 m. Den fremtræder som 3 voldstumper vinkelret på kystbrinken. Den nordlige vold er ca. 25 m lang, ca. 4 m høj og dens topflade ca. 2 m bred. Voldens nordside fort- sætter en naturlig skråning. Umiddelbart syd for denne vold ligger en kortere vold, hvis topflade måler ca 4 x 14 m; syd for denne endnu en vold, der er ca. 1-3 m høj og ca. 3-4 m bred, og hvis østre ende bøjer mod nord og slutter anlægget mod landsiden. På sydsiden af denne volds vestlige del er en tør spidsgrav, der er ca. 1 m dyb og ca 4-5 m bred. Skan- sen, der er bevokset med fyrretræer og krat, er beliggende helt ud til Lille Bælt ved Hindsgavls oddes vestligste punkt. Grænsen for det fredede areal følger i vest Lille Bælt, i syd spidsgravens ydre overkant, i øst voldens fod og i nord en linje 5 m fra den nordlige volds midte. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, fjernes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne eksisterende be- voksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplant- ning må kun finde sted efter aftale med rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (5)
1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skanse, der fandtes som nævnt i fredningsbeskrivelsen, med den vestlige del beskadiget ved nedstyrtning. Den høje skrænt er nu delvis tilgroet med græs, der medvirker til anlæggets stabilitet. Op ad skråningen ses der en del slidspor fra de besøgende. På den øverste del af skrænten, på selve anlægget, løber der en tydelig sti langs med vandet i retning N-S. Et område ved den nordlige del af skansen er tydeligvis stadig udsat for nedstyrtning. Toppen af skansen er græsklædt, og den øvrige del er tilgroet med tæt krat, tjørne og brombær, spredt på skansens område står der nogle meget gamle fyrretræer. Mål: 4x30x25 m. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Skanse

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)