Søndersø

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Odense Bys Museer

Kommune
Nordfyns

Sted- og lokalitetsnr.
080610-80

Fredningsnr.
341515

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Vejkiste, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Stenkiste. Stenkisten er opført af groft tilhuggede granitkampesten af forskellig størrelse. Løbet er ca 2,5 m langt, 1,5 m højt og 0,90 m bredt. Siderne er opført af kløvede kampesten, de forbindes af 14 granitplanker, der hver måler ca 1,5 x 0,25 x 0,30 m. Landfæsterne indsnævrer ganske svagt vandløbet.
Undersøgelsehistorie

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vejkiste

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Billeder

Fortidsminde set fra vest
Fortidsminde set fra vest