Skeby

Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Odense Bys Museer

Kommune
Nordfyns

Sted- og lokalitetsnr.
080307-24

Fredningsnr.
34166

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1800 - 1899 e.Kr.)
Fredningstekst

Mindestøtte. Mindesmærket består af en høj, ca 10 m i diameter og ca 2 m høj. På højens top står en mindestøtte bestående af en sandstensplade indrammet af granitstensbjælker. Øverst er en trekantsfronton. Mindestøtten er ca 2 m høj. På pladen læses følgende indskription: Anno 1818 Lod Cancelliraad Elias Møller og Frue Anna Elisabeth født Ranius Ejere af Østrupgaard denne Strækning inddæmme fra Havet Begyndt den 6te April og Endt den 2den december bemeldte Aar den høiste Som gav held til udførelse han skiænke Gavn og Nytte deraf for Efterkommere Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes, ændres eller beskadiges på nogen måde. Vedligeholdelse skal fore- tages med fredningsstyrelsens samtykke.
Undersøgelsehistorie

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mindestøtte på høj, 30 m nordvest for mindestøtten nr. 3416:7. Bestående af en sandstensfrontplade med inskription, fastsat mellem 3 svære kløvede granitbjælker. Som et overdække er anvendt en ældre sandstens-gravplade af rød Ølænder. På denne ses inskription. Mindestøtten er af trekantet form. Over frontpladen står en trekantet opsats af sandsten. 5 m syd for højfoden er gravet en større andedam. Højen er delvis tilgroet med krat og mindre træer ved højfoden. Mål: 1,2x6x6 m. Film: Farvedias. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Mindesmærke

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Billeder

Mindelunden set fra nordvest, i baggrunden 3416:7
Mindesmærke, set fra øst
Mindesmærke, set fra øst
Informationstavle ved fortidsminde