Bågø
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Nordfyns

Sted- og lokalitetsnr.
080307-25

Fredningsnr.
34167

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1800 - 1899 e.Kr.)

Fredningstekst
Mindestøtte Mindesmærket består af en høj, ca 10 m i diameter og ca 2 m høj. På højens top står en mindestøtte bestående af en sandstensplade indrammet af granitstensbjælker. Mindestøtten er ca 2 m høj. På pladen læses følgende indskription: Det Biefald Hans Kongelige Højhed Prinds Christian Frederich beærede Dette Foretagende ved at tage samme i Naadigst Øyesyn Den 12te Juni 1818 Den 7de Maj og 7de Juni 1823 vil Giøre baade Mindet og Erindringen herom uforglemmelig for nuværende og kommende Slægter Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes ændres eller beskadiges på nogen måde. Vedligeholdelse skal fore- tages med fredningsstyrelsens samtykke.
Undersøgelsehistorie  (4)
1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mindestøtte. Stående på høj, bestående af en sandstensfrontplade med inskription, fastsat mellem 3 svære kløvede granitbjælker, stående på højkant. som et dække er anvendt en ældre sandstens (rød Ølænder) gravplade med bl. a. årstallet 1766. Mindestøtten er af trekantet form. over frontpladen en trekantet opsats som top. Højfoden er omsat af et kampestensdige sat i indtil 3 skifter. Dette dige er visse steder beskadiget ved udvæltede sten. Imod NØ og NV er der 10 m fra højen asfaltvej. Ved højens sydlige del ligger der en frugtplantage, og et levende hegn tæt ved højen imod øst og sydøst. på højens sydøstlige side begyndende opvækst af brombær og krat. Mindestøttens sydside er svært beskadiget, idet murværket imellem de to stenstøtter er faldet ud, og der er betydelig fare for at den øvrige del af støtten kan falde sammen. Skaden bør restaureres snarest. Film: Farvedias. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Mindesmærke

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)