Måle Skovgård

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Arkæologi Sydfyn

Kommune
Kerteminde

Sted- og lokalitetsnr.
080113-100

Fredningsnr.
34186

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj. 1,7 x 17 m. Noget affladet top og i øvrigt megen ujævn overflade. 3 ret store randsten ses: 1 i N, 2 i NØ. I toppen et lavt krater. Spredte sten i overfladen. Bevokset med grantræer.
Undersøgelsehistorie

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Rundhøj

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer