Tersløsegård
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
030315-82

Fredningsnr.
342321

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Brønd, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Brønd ved Tersløsegård. En kampestenssat brønd af cylindrisk form, noget tilspidset nedefter. Brønden måler foroven 2,50 m i diameter, og dyb- den er ca. 17 m. Brønden er omgærdet med et trærækværk bå- ret af 4 betonhjørnestolper. Brønden ligger i haven vest for Tersløsegårds hovedbygning. Fredningen omfatter brønden og dens omgivelser indtil 1 m fra stensætningens inderside; det eksisterende rækværk er ikke omfattet af fredningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af brønden samt repara- tion af stensætningen må kun ske med rigsantikvarens sam- tykke.
Undersøgelsehistorie  (4)
1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Brønd. Brønd, cylinderformet, diameter ca. 2,5 m x 17 m dyb, lidt tilspidset nedefter. Bygget af kampesten, der gerne måler ca. 20-40 cm. I bunden er der muld - intet vand eller tegn på vand ind imellem. Foroven gror der enkelte planter mellem stenene, bl.a. hyld. Lidt rundt om brøndhullet foroven er der mindre kampesten, der ligger lidt løst. Der ligger en fodbold i bunden af brønden. Brøndhullet er omgærdet af et kraftigt plankeværk, mål ca. 3 x 3 m x 1 m højt, nyligt forstærket. Det står tæt på hullet, støttet af cementerede sokler i hjørnerne. Brønden findes i Tersløsegårds haves vestkant, V for hovedbygningen, og der er fri adgang for de besøgende på gården (museum). Brøndhullet er rimeligt sikret for VOKSNE, men jeg er utryg ved aktive små børn og dyr, der er for nysgerrige. Måske kunne der lægges en rist over hullet, sættes et skilt op med et dybt hul, eller et andet gærde med lidt større afstand til brøndhullet ? Brønden ligger ca. 50 m fra hovedbygningen, 200 m fra Tersløse kirke. Parkeringsmulighed på gårdsplads ca. 30 m fra brønden. ** Seværdighedsforklaring ** Dyb, kampestenssat brønd ved Tersløsegård.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Brønd

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)