Enebærbakke

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Nordsjælland

Kommune
Fredensborg

Sted- og lokalitetsnr.
010411-99

Fredningsnr.
282961

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj. 1,3 x 15 m.
Undersøgelsehistorie

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Ca 20 m i diameter og godt en meter høj. I fyrreskov.