Saltofte Holme
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040108-104

Fredningsnr.
342457

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr. nr. : umatrikuleret vejstykke Tingl.: ikke tinglæst dekl. af 3.12.1962 2 vildtbanesten Stenene er ca. 1 m høje og bærer under indhugget krone føl- gende indskrift: F 5 // SA // WB // 1762 // N 19 F 5 // SA // WB // 1762 // N 18 2 vildtbanesten står i amtsskellet på Dambro på hver side af Holbæk-Sorøvejen. (km 28.860).
Undersøgelsehistorie  (4)
1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2 vildtbanesten (4 dele, granitsten), 1,5 x 0,4 x 0,2 m. V for Dambro er 3 sten, Ø for 1. MOD V er der S for Sandlyng å 1 sokkel mål ca. 0,7 x 0,3 x 0,23 m med bredside ud mod vej (Dambro). Omtrent 1,7 m N for denne er 1 øvre halvdel af vildtbanesten, mål ca. 1,05 x 0,3 x 0,23 m, med ud- og indhugget krone med indskrift neden- under : F5 / SA / WB / 1762 / N 18 - indskrift vender mod vejen (SØ). N for denne er endnu en sokkel, mål ca. 0,8 x 0,27 x 0,27 m, delvist flækket foroven, afstand mellem denne og S-sokkel er ca. 9 m. Efter stenenes granulation og farve kunne det tyde på, at denne sokkel og øvre del S for åen hører sammen. MOD Ø er der N for åen en vildtbanesten, mål ca. 1,45 x 0,38 x 0,23 m (har tidligere været knækket, tværs gennem indskrift SA, nu sat sammen). Ud- og indhugget krone, derunder indskrift : F5 / SA / WB / 1762 / N 19 - vender mod NV (mod vejen). Stenene står i rabat ved Dambro langs den gamle landevej Sorø - Holbæk, ret lavt i terræn - nu omgivet af højt græs. NB : I have ved Vielsted er en vildtbanesten-overdel, "stammer" fra Vielsted Mølle, hvor ejeren var historisk interesseret - kan muligvis høre til en af disse sokler ? (stenen ikke fredet - men beskrevet uden nr. - juni 1983) ** Seværdighedsforklaring ** Flere vildtbanesten ved Dambro over Sandlyng å - flere i området.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vildtbanesten på østsiden af vejen og Dambro, nord for Sandlyng å, 1,45 x 0,38 x 0,23 m.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)