Knud Lavards kapel

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Ringsted

Sted- og lokalitetsnr.
040206-264

Fredningsnr.
342528

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1800 - 1899 e.Kr.)
Fredningstekst

Matr.: Haraldsted by, matr.nr. 7a = 7h. Tingl.: 19 feb. 1902 26 sept. 1923 matr. nr. 7h. Mindepæl for Knud Lavard. Tilladelse til at rejse et mindesmærke i nærheden af ruinen af Knud Lavards Kapel på gårdlodden matr.nr. 7a af Haraldsted by på en plads af ca. 50 kv.alens størrelse, hvortil der skal tilstedes adgang ad en gangsti fra den offentlige vej. Tilføjelse: Overdragelse af mindepælen til staten som fred- lyst under direktionen for de antikvariske mindesmærkers bevaring. Der må ingensinde udøves nogensomhelst rådighed over mindepælen og det samme indhegnede areal, hækken indbefattet uden efter samråd med og tilladelse af ovenanførte direktion på statens vegne eller hvilken anden institution, som staten måtte pålægge at føre tilsyn med heromhandlede oldtidsminde.
Undersøgelsehistorie

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mindepæl, 4,5 x 4 x 3 m. Et udskåret trækors med vinklet tag, kobberdækket, ca. 30 cm bredt i tømmer og 4 m højt, står på stensokkel, der måler ca. 4 x 3 x 0,5 m. Korset er med større karvsnit og indskrift på tværbjælke, tjæret i sort overalt. Hæk i halvcirkel udenom. Det er i en lille indhegning tæt ved den offentlige vej. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Mindesmærke

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum