Skodborg
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
200105-58

Fredningsnr.
350738

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Matrikel: Skodborg, art.183, kortbl.4, parcel 65/30. Stenplankebro over Skodborg bæk Broen er opført af granitplanker og bæres af 2 piller i åløbet. Den er 4,2 m lang, og gennemløbets bredde er 4,9 m. På broen er et jernrækværk, båret af 4 sten. Gennemløbets højde er 1,15 m. Vejbanen er grusbelagt. Fredningen omfatter bro og brohoved. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, ombygges eller ændres eller eller på nogen anden måde beskadiges eller forstyrres. Ændringer af rækværk og nuværende vejbane må kun finde sted i samråd med fredningsnæv- net og Nationalmuseet.
Undersøgelsehistorie  (4)
1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Broens tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Ålejet meget tilmudret. Foto: Farve, 04, neg.nr. 64, set fra NV.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Bro

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)