Næsbyhoved Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Odense

Sted- og lokalitetsnr.
080407-231

Fredningsnr.
35153

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: Næsbyhoved mølle u/Odense købstads jorder. Mølledæmning. Af den oprindelige mølledæmning er bevaret den nordlige del, bestående af en ca. 50 m lang vold, der ved foden er ca. 8-10 m bred, medens selve voldkronen er ca. 2 m bred. Dæm- ningen, der er ca. 2 m høj, er bevokset med træer og buske. Fredningsgrænsen forløber langs foden af dæmningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- byggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne den eksiste- rende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun finde sted efter aftale med rigsantikva- ren.
Undersøgelsehistorie  (3)
1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rest af den gamnle dæmning, der stemte vandet op i Næsbyhoved Sø. Afbrydes mod S ved et sejlklubhus. Herfra er dæmningen gravet væk. Mål: 2x50x8 m. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Mølledæmning

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)