Dækagergård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030203-68

Fredningsnr.
352140

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Vildtbanesten. Stenen er af granit. Den er ca. 2,30 m høj og dens tværmål ved jordoverfladen er ca. 45 x 25 cm. Under en indhugget krone har stenen følgende indskrift: F 5//A//SK//WB//1761//N4 Stenen står ved skellet mellen Knudsrødgård og Drøsselbjerg. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller beska- diges på nogen måde ved behugning, bemaling eller behandling med ætsende materialer.
Undersøgelsehistorie  (3)
1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Vildtbanesten af granit. Toppens kontur er groft tildannet i form af en krone. Under en indhugget krone har stenen indskriften: F5 A/SK AWB 1761 N4 Stenen står i et skeldige.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vildtbaneafmærkning

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)