Elmehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Ringsted

Sted- og lokalitetsnr.
040104-35

Fredningsnr.
352432

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Vildtbanesten Stenen er af granit. Den er ca. 1,65 m. høj og måler ved jordoverfladen ca 0,35 x 0,25 m. Under en indhugget krone bærer den følgende indskrift: F5//SA//WB//1762//N 28//. Ste- nen står i vestre vejside ca. 50 m. nord for Alsted Mølle.
Undersøgelsehistorie  (4)
1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Vildtbanesten. Stenen måler 1,22 m. x 28 x 23 m. med indskrift under udhugget og indhugget krone: F5/SA/WB/1762/N28. Indskrift vender mod Ø ud mod landevej. Står i rabat. Plantet fyr indtil 1 m. fra stenen langs landevej. Står 2 m. fra vejen med indskrift ud mod vejen. Lagde besked på Alsted Mølle om den ulovlige beplantning, der skulle fjernes inden årets udgang (ingen hjemme). ** Seværdighedsforklaring ** Vildtbanesten. Indgår i system af vildtbanesten. Bevoksning: 1983: Mos

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vildtbaneafmærkning

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Pleje bør foretages ved fortidsmindet.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)