Lysenbjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
200107-260

Fredningsnr.
360652

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dyrefold, Nyere tid (dateret 1661 - 1848 e.Kr.)

Fredningstekst
Fold ved Fæsted Et ca. 30 x 30 m stort areal, der er indhegnet af 2-3 m brede og indtil 1,5 m høje jorddiger. Ved dets sydside ligger en tilsva- rende ca. 12 x 12 m stor indhegning er der i den sydlige del af det østre dige en ca. 3 m bred åbning og i det vestre dige 2 åb- ninger, den nordlige i forbindelse med en skovvej, der fra nord- vest fører ind til folden. I den lille indhegning er der en åb- ning ved det nordvestlige hjørne af det vestre dige. Fold og di- ger er lyngbevokset og ligger i Fæsted plantage umiddelbart syd- vest for Lysenbjærg bakke. Fredningsgrænsen forløber langs den ydre fod af jorddigerne. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (4)
1969 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1107/69
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 1107/69. Sb. 20.01.07-260. Ifølge en optegnelse i 2. afdelings arkiv fra K.Uldall 1921 skulle der VSV for Fæsted ligge en gammel fold, bestående af en ringformet jordvold. Ved mit besøg i Fæsted den 11. november 1968 efterlyste jeg i samtaler med historisk interesserede i byen denne fold, men forgæves. Den var ganske ukendt. Mine hjemmelsmænd drøftede imidlertid om aftenen sagen med andre Fæsted-boere, og dagen efter blev jeg i Haderslev ringet op af gårdejer Jens Pauelsen, Fæsted, som meddelte, at man var kommet i tanke om, at der i Fæsted Plantage lå en firkantet fold, som efter traditionen ikke blot var anvendt til kreaturer, men også havde tjent som tilflugtssted for byens folk i ufredstider. Denne fold ligger ca. 3000 meter VNV for Fæsted by, umiddelbart SV for bakken Lysenbjærg. På atlasbladet 1:40000, hvor folden er indtegnet som et kvadrat, ses den at ligge på Fæsted Hede, men området er nu nåleskov og indgår i Fæsted Plantage. Da man o. 1930 beplantede heden, undlod man pietetsfuld at berøre folden, som derfor ligger uforstyrret i en lysning i den tætte plantage, tilgængelig ad en skovvej fra NV. Folden, der er særdeles velbevaret, må anses for fredet. I deklarationen kan den beskrives således: En af jorddiger indhegnet fold i Fæsted Plantage. Folden består af en ca. 30 x 30 meter stor, kompasret beliggende kvadratisk indhegning, ved hvis sydside der ligger en tilsvarende, men mindre indhegning med en sidelængde på ca. 12 meter. Jorddigerne omkring folden er 2-3 meter brede og indtil 1,5 meter høje. I den store indhegning findes der sydligt i østdiget en ca. 3 meter bred åbning eller gennembrydning af diget, medens der i vestdiget er to sådanne åbninger, den nordligste ud mod en skovvej. I den lille indhegning findes en åbning nordligt på vestsiden. Fold og diger er bevokset med lyng. ... [Fortsætter] Besøgt den 13. november 1968 sammen med gårdejer jens Paulsen. Olaf Olsen

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Dyrefold

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)