Langetved
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
200106-93

Fredningsnr.
360712

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Granitstensbro Broen er opført af tilhugne granitsten og har tre gennemløb. Broens facader når en højde af ca. 1,8 m over vandspejlet, medens afstanden fra vandspejlet til undersiden af granitstens- overliggerne er ca. 90 cm. Gennemløbene, der er sat af tre skifter tilhugne granitsten, er ca. 4,25 m lange. Det nordligste gennemløb er ca. 90 cm bredt, medens de to andre er ca. 1,20 m brede. Pillerne mellem gennemløbene er ca. 50 cm. brede. Fra facaderne udgår til alle fire sider udadskrånende fløjmure, der er opført af kampe- sten, delvis forstærket med cement. Brokonstruktionens samlede bredde er ca. 9 m. Broen har en asfalteret vejbane, og fire nye granitsten, to på hver side af broen bærer et jernrækværk. Fredningen omfatter den samlede brokonstruktion, hvorimod den asfalterede vejbane og jernrækværket ikke er berørt af frednin- gen. Broens beliggenhed fremgår af vedlagte tinglysningsrids. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, ombygges, flyttes, ændres eller beskadiges på nogen anden måde. Henkastning af jord, sten og affald i åløbet under broen må ikke finde sted.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Bro

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)