Wedellsborg
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Middelfart

Sted- og lokalitetsnr.
080710-40

Fredningsnr.
36127

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vandfyldt grav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldgrav på Wedellsborg En ca 235 m lang og ca 30-35 m bred vandfyldt voldgrav, der strækker sig i nord-sydlig retning øst for Wedellsborgs hovedbygning. På bredderne vokser spredte løvtræer. Omtrent midtvejs fører en stensat dæmning med tilkørsel til slottet over graven. Fredningsgrænsen forløber langs gravens øvre kanter. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning eller tilfyld- ning. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun finde sted efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (3)
1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
240 m lang og 30-35 m bred. Ligger i kæmpe parkanlæg. Bevoksning: Have/park. ** Seværdighedsforklaring ** En mindre seværdighed på grund af det enestående parkanlæg med græssende sikahjorte. Populært turiststed.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vandfyldt grav.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)