Tybrind hovedgård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Middelfart

Sted- og lokalitetsnr.
080721-69

Fredningsnr.
36128

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vandfyldt grav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldgrav ved Tybrind Den bevarede del af voldgraven ved Tybrind består af en vinkel- formet ca. 20 m bred vandfyldt grav, der er ca. 140 m lang. Den største del, ca. 100 m, løber i nord-sydlig retning og bøjer i den nordre ende mod vest over en ca. 40 m lang strækning. Vold- graven ligger i haven øst for avlsgården. Fredningsgrænsen går langs gravens øvre kanter. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning eller tilfyldning. Op- rensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (3)
1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldgrav på Tybrind. . Fredningen bør udvides til at omfatte den gamle dæmning, der har stemt vandet op i voldgraven. Stort bøgetræ væltet ud i graven. Ligger i haven til hovedgården. Mål: længde: 217 m. ** Seværdighedsforklaring ** Parkagtigt anlæg, der ikke er helt uinteressant. Bevoksning: 1984: Græs

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vandfyldt grav

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)