Tybrind hovedgård

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Odense Bys Museer

Kommune
Middelfart

Sted- og lokalitetsnr.
080721-69

Fredningsnr.
36128

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Vandfyldt grav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Voldgrav ved Tybrind Den bevarede del af voldgraven ved Tybrind består af en vinkel- formet ca. 20 m bred vandfyldt grav, der er ca. 140 m lang. Den største del, ca. 100 m, løber i nord-sydlig retning og bøjer i den nordre ende mod vest over en ca. 40 m lang strækning. Vold- graven ligger i haven øst for avlsgården. Fredningsgrænsen går langs gravens øvre kanter. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning eller tilfyldning. Op- rensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldgrav på Tybrind. . Fredningen bør udvides til at omfatte den gamle dæmning, der har stemt vandet op i voldgraven. Stort bøgetræ væltet ud i graven. Ligger i haven til hovedgården. Mål: længde: 217 m. ** Seværdighedsforklaring ** Parkagtigt anlæg, der ikke er helt uinteressant. Bevoksning: 1984: Græs

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vandfyldt grav

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Billeder

Voldgravens nordlige del, set fra øst
Voldgraven set fra syd
Voldgravens sydlige del, set fra øst
Voldgrav set fra syd