Smedebroen
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Odense

Sted- og lokalitetsnr.
080811-107

Fredningsnr.
36167

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: Umatr. gadejord, Åsum by og sogn Smedebroen. Broen består af 2 gennemløb af ca. 1,5 m lange stenplanker, der i midten af bækken bæres af en gennemgående pille, ligedes af stenplanker, 3 skifter høj og 2 planker bred. Vejbanen over broen er asfalteret. 3 stenstøtter bærer i hver side et ræk- værk af rundjern. Broen fører Rågelundsvejen over bybækken. Fredningen omfatter brokonstruktionen og rækværket, hvorimod den adfalterede vejbane ikke er omfattet af fredningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres, om- sættes eller beskadiges på nogen anden måde. Henlæggelse af jord, sten og affald i bækken under broen må ikke finde sted.
Undersøgelsehistorie  (4)
1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Smedebro. Fører under en vejafsnøring på den gamle Odense-Nyborgvej i centrum af Åsum. 2 løb. Hvert løb er 6 m langt, 1/2 m højt og 1,25 m bredt. Bygget af kløvede kampesten af forskellig størrelse uden bindemiddel. Gelængeret består i hver side af 3 råt tilhuggede granitpæle forbundet med et jernrør. Vejen om broen er asfaltereet og bruges som cykelsti.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Bro

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

Litteraturhenvisninger  (0)