Nyskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Faxe

Sted- og lokalitetsnr.
050309-4

Fredningsnr.
36277

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
3 vildtbanepæle 3 sten af Fakse kalk. De er ca. 90 cm høje og måler ved jord- overfladen ca. 50 x 32 cm. På de to sider har hver sten ind- hugget følgende indskrift: "B. W. 1782". Stenene står i Nysko- ven på et lille trekantet areal. Ovennævnte mindesmærker må ikke beskadiges og ikke ændres eller flyttes uden fredningsnævnets og rigsantikvarens samtykke.
Undersøgelsehistorie  (3)
1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
3 vildtbanepæle af Fakse kalk. Opstillet hvor tre skovveje mødes. Stenene er ca. 90 cm. høje over jordoverfladen og måler i tværsnit ca. 50 x 32 cm. På begge sider af hver sten er indhugget: B.W. 1782

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
3 Vildtbanepæle stående på lille trekantet areal.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)