Seem

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Sydvestjyske Museer

Kommune
Esbjerg

Sted- og lokalitetsnr.
190410-148

Fredningsnr.
370531

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Dyrefold, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Dyrefold Cirkelformet jordvold, 9 m i udvendig diameter. Jordvolden er ca. 1 m høj og 2 m bred, afbrudt over en kort strækning i Ø.
Undersøgelsehistorie

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Dyrefold

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Museal besigtigelse
Sydvestjyske Museer
Dyrefold. Cirkelformet jordvold, 9 m i udvendig diameter, og 3m i indvendig diameter. Jordvolden er ca. 1 m høj og 2 m bred, afbrudt over en kort strækning på 120cm i Ø. Ligger græs- og lyngklædt i plejet hedestykke i plantage


Billeder

Dyrefolden set fra vest
Dyrefolden set fra nord
Dyrefolden set fra syd
Dyrefolden set fra øst