Seem

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Sydvestjyske Museer

Kommune
Esbjerg

Sted- og lokalitetsnr.
190410-151

Fredningsnr.
370534

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Dyrefold, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Dyrefold Jordvold, 1,5 m bred og 0,5 m høj. Nærmest firkantet af form, ca. 10 x 10 m stor i udvendig mål. Volden afbrudt over en afstand af et par meter i S-hjørnet.
Undersøgelsehistorie

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Dyrefold

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Museal besigtigelse
Sydvestjyske Museer
Dyrefold. Jordvold, 1,5 m bred og 0,5 m høj. Nærmest firkantet af form, ca. 10 x 10 m stor i udvendig mål, 6x6 i indvendigt,afbrudt over en kort strækning på 1,5m i SØ. Ligger græs- og lyngklædt i plejet hedestykke i plantage.


Billeder

Oversigt - set fra vest
Oversigt - set fra nord
Oversigt - set fra syd
Oversigt - set fra øst