Svinebjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Rudersdal

Sted- og lokalitetsnr.
010402-96

Fredningsnr.
292937

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dæmning (uspecificeret), Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Dæmning. Ca. 33 m lang, 6 m bred og 1-1,5 m høj, orienteret Ø-V. Omtrent i midten er dæmningen over en strækning af 7 m (målt på kronen) afbrudt af et vandløb, som løber ca. 3 m under kronen. Dæmningen har opstemmet vand i ”Lille Stubbesø”.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)