Seem

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Sydvestjyske Museer

Kommune
Esbjerg

Sted- og lokalitetsnr.
190410-152

Fredningsnr.
370535

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Dyrefold, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Dyrefold Cirkelformet jorddige, op til 3 m bredt og 1,25 m højt. 15 m i udvendig diameter. Volden afbrudt over en kort strækning i Ø. Uden for volden ses en lav grav.
Undersøgelsehistorie

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Dyrefold

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Museal besigtigelse
Sydvestjyske Museer
Dyrefold. Cirkelformet jorddige, op til 3 m bredt og 1,25 m højt. Volden er 15 m i udvendig diameter, og 9m i indvendig diameter. Volden er afbrudt over en kort strækning på 1½m i Ø. Uden for volden ses mod syd en lav grav på 2m bredde og op til 70cm dybde. Ligger græs- og lyngklædt i plantage.


Billeder

Oversigt set fra vest
Oversigt set fra nordvest
Oversigt set fra nordøst
Oversigt set fra syd
Oversigt set fra øst