Højrup
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Haderslev

Sted- og lokalitetsnr.
210104-109

Fredningsnr.
370630

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Sagnsten I en 3 x 3 x 1 m stor frigravning ses en sprængt sten. Stenen er den sagnsten, som omtales i August F. Schmidts bog Danske Kæmpesten (side 331, sten 306-1) med følgende tekst: "I en Lavning på søndre side af Sandbjærgene på Åskov Hede omtrent ud for Gelsbro. Stenens øverste Del blev nogle år før 1909 ødelagt ved et sprængningsforsøg. Om denne store sten hed det i meddeleren Kresten Skovs (Tiset) Brandom (f.o. 1837), at den vendte sig, når den lugtede nyt brød. En gammel aftægtskone på gården Åskov, død 1844, fortalte, at hun som lille pige havde været med kvæget ude i Heden ved middagstid og havde da set en sort hund ligge oven på stenen i Lavningen. Under stenen var der en skjult skat. Folkene fra Åskov var en gang i gamle dage i færd med at grave efter skatten. Men så blev de pludselig grebne af rædsel og løb deres vej. Den gamle aftægtskone hed Ane Kristine Bertelsdattog og var enke efter Villads Pedersen, Åskov. Hun døde på Åskov 21/3-1844 68 år gammel iflg. Gram Sogns Kirkebog."
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Sagnsten

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)