Gamtofte
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
080206-74

Fredningsnr.
37124

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Rundhøj, beliggende på bakketop og delvis ned over dennes sydskråning. 1-4 m høj, 20-25 m i diameter.Stor sten i højfod mod nordvest. I vest gammel afgravning elller -pløjning; i syd er en ca. 2 m bred nyere nedgravning ført tangentialt ind gennem højfoden og har afgravet denne til en meterhøj brink, hvori derses muldblandet højfyld indtil 0,5 m under overfladen
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Rundhøj

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er en høj, der på besigtigelsestidspunktet var totalt tilgroet i tæt krat.

Litteraturhenvisninger  (0)