Helvedesbroen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Odense

Sted- og lokalitetsnr.
080401-64

Fredningsnr.
37155

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Stenkiste, "Helvedes Bro" under Hellevad. Stenkisten har to gennemløb. De er hver 7,2 m lange, 1,85 m brede og 1,2 m høje. Hver facade er 2,1 m høje og 7 m brede. Strømpillen er 1 m bred. Siderne i gennemløbene er opført af granitkvadrer sat i 4 skifter. Overliggerne er granitbjælker. De vinkelstillede fløjmure indsnævrer vandløbet ved sluget. Gennemløbene er både ved sluget og afgangen forlænget 0,7 m med en betonkonstruktion. Bunden er belagt med flade sten. På stenkisten ligger en 1 m høj vejdæmning, der er asfalteret. Fredningen omfatter ikke den moderne vejbelægning.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Bro

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er en bro over Holmehave Bæk

Litteraturhenvisninger  (0)