Helvedesbroen

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Odense Bys Museer

Kommune
Odense

Sted- og lokalitetsnr.
080401-64

Fredningsnr.
37155

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Stenkiste, "Helvedes Bro" under Hellevad. Stenkisten har to gennemløb. De er hver 7,2 m lange, 1,85 m brede og 1,2 m høje. Hver facade er 2,1 m høje og 7 m brede. Strømpillen er 1 m bred. Siderne i gennemløbene er opført af granitkvadrer sat i 4 skifter. Overliggerne er granitbjælker. De vinkelstillede fløjmure indsnævrer vandløbet ved sluget. Gennemløbene er både ved sluget og afgangen forlænget 0,7 m med en betonkonstruktion. Bunden er belagt med flade sten. På stenkisten ligger en 1 m høj vejdæmning, der er asfalteret. Fredningen omfatter ikke den moderne vejbelægning.
Undersøgelsehistorie

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Bro

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er en bro over Holmehave Bæk


Billeder

bro set mod syd
Broen set midtstrøms
Helvedes bro set mod nord øst