Hulebækshus
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040505-24

Fredningsnr.
372428

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1750 - 1799 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: Vej nr. 1, umatr. Tingl.: Ikke tinglyst dekl. af 7 marts 1964. Vildtbanesten. Stenene er ca. 1,5 m høje. De har følgende indskrift under en indhugget krone: Nordre sten: F 5 // ANSK // AWB // 1762 // N 23 Søndre sten: F 5 // ANSK // AWB // 1762 // N 18 De to vildtbanesten er placeret på henholdsvis den nordre og søndre vejrabat på vejen Fuglebjerg-Reinstrup, hvor denne passerer Hulebækken.
Undersøgelsehistorie  (3)
1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2 vildtbanesten, 1,5 x 0,3 x 0,2 m. De er i nyere tid placeret umiddelbart udenfor autoværn, hvor den moderne vej føres over vandløb. Søndre sten rager indtil 1,6 m op over jorden. Den bærer følgende inskription : (se skitse). Foto : AFI 1981, 001 : 22. Nordre sten bærer inskriptionen : (se skitse). Den rager indtil 1,4 m op over jorden. Foto : AFI 1981, 001 : 23 + 24.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vildtbanesten N for vejen.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)