Lystrup Voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Faxe

Sted- og lokalitetsnr.
050305-49

Fredningsnr.
372725

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Herregårdsanlæg/Slot, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Vandfyldt grav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldgrave De vandfyldte voldgrave, som i nord, vest og syd omgiver Lystrup slot, er ca. 10 m brede. Den nordre grav er ca. 33 m lang, den vestre ca. 50 m og den søndre ca. 28 m lang. Indvendigt begrænses gravene af en ca. 0,50 m høj og ca. 2 m bred jordbræmme langs slottets mure, udvendigt og for enderne i øst af en ca. 2 m høj skråning. Fredningsgrænsen følger indvendigt slottets mure, udvendigt skråningens øvre kant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske i samråd med rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (4)
1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldgrave ved Lystrup: Intet at bemærke. ** Seværdighedsforklaring ** Slottet med grave - men privat.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vandfyldt grave om Lystrup Slot..

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)