Maglebjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Rudersdal

Sted- og lokalitetsnr.
010402-98

Fredningsnr.
292939

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dæmning (uspecificeret), Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Dæmning. 12 m lang, ca. 5 m bred og 0,8 m høj. Over en stræk­ning på 4 m omtrent midt for, er dæmningen afbrudt af vandløbet, som løber 2 m under dæmningens krone. Dæmningen har formentlig opstemmet en lille fiskedam.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)