Køng Bro
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
080212-44

Fredningsnr.
381410

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Umatrikuleret vejareal, Byvejen, Køng By, Køng Stenkiste, "Køng Bro". Stenkisten har to gennemløb. De er hver 10 m lange, 1,7 m brede og 1,5 m høje. Hver facade er 2 m høj og 10 m bred. Strømpillen er 0,75 m bred. Siderne i gennemløbene er opført af granitkvadrer sat i 4 skifter. Overliggerne er granitbjælker. De vinkelstillede fløjmure indsnævrer vandløbet både ved sluget og ved afgangen. Gennemløbene er ved sluget forlænget af en betonkonstruktion. På stenkisten ligger en 0,5 m høj vejdæmning, der er asfalteret. Fredningen omfatter ikke den moderne vejbelægning og ovennævnte betonkonstruktion.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Bro

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)