Borreby voldgrave
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040411-100

Fredningsnr.
382221

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Vandfyldt grav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Herregårdsanlæg/Slot, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Borreby voldgrave. De vandfyldte voldgrave omgiver Borreby herregårdsplads, hvorpå hovedbygning, borggård, ladegård samt en del af ha- ven er beliggende. Voldgravene mod nord og syd er ca. 275 m lange, østgraven ca. 100 m. Graven mod vest er kastet til. Den nordlige grav er bredest på midten, ca. 75 m, hvor den om- giver den rektangulære holm, hvorpå hovedbygningen ligger. Fredningsgrænsen forløber langs gravenes overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, fjernes eller be- skadiges på nogen måde ved gravning eller henkastning af jord, sten og affald, eller på nogen anden måde forstyrres. Oprens- ning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden må kun finde sted med Nationalmuseets samtykke.
Undersøgelsehistorie  (3)
1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Borreby voldgrave, 2 x 275 x 130 m. Voldgravene fremtræder som beskrevet og er vedligeholdt. Der er sat 1 mindre pumpe ned i den sydlige voldgrav til havevanding - ikke påtalt. Anden bevoksning : haveplanter. Det ligger mod N + V delvist ud til offentlig vej og parken er offentlig tilgængelig (Ø + S). Banken hæver sig ca. 2 m op over voldgravens vandstand. Ejeroplysninger på berejserblanket. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret herregårdsanlæg, delvist ud til offentlig vej - ret lavt i terræn.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vandfyldt grav

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Meget seværdig.

Litteraturhenvisninger  (0)