Birkerød
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Rudersdal

Sted- og lokalitetsnr.
010402-99

Fredningsnr.
292940

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dæmning (uspecificeret), Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til Naturstyrelsen, men ikke tinglyst: ********************************** Dæmning. 100 m lang, orienteret NØ-SV. Kronen 3-4 m bred, samlet bredde 9-11 m. Højde ca. 2 m. 35 m fra SV-enden en 6 m bred gennemskæring. Den NØ-lige dels inderside noget beskadiget. Dæmningen har opstemt vand i Fritz Dam.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)