Rappenborg Skov

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040509-70

Fredningsnr.
382461

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Høj med rest af dyssekammer. 1 x 12 m. I højtoppen ses 3 meterstore bæresten, samt dele af mindst 2 andre større, nu kløvede sten. Ved højfoden i SV ses spidsen af 1 randsten, i Ø 2 og i SØ titter flere sten op. I skov.
Undersøgelsehistorie

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Rundhøj med dyssekammer.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Synlige randsten: SØ 1 og S 1. Af stenene på højtoppen ligner de to vestligste bæresten til et kammer; disse er jordfaste. En af stenene på den østlige del af højtoppen har tydeligt borespor fra kløvning med dynamit i gammel tid. I højsiden i SSØ to meterstore sten.


Billeder

167 kammer. Set fra SV.
164 oversigt. Set fra NV.
8205 oversigt. Set fra S
8198 kløvet sten på Ø-del af højtop. Set fra Ø
8196 stene på højtop. Set fra N
Foto, oversigt
Foto, detalje