Dumpedalen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Rudersdal

Sted- og lokalitetsnr.
010402-100

Fredningsnr.
292941

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Kanal, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Kanal. Ca. 160 m lang. Op til 12 m i bredden for oven, og ca. 4,5 m dyb. Rørlagt i bunden. Har ledt vand fra ”Ebberød Dam” og videre.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)