Brødebækgård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Faxe

Sted- og lokalitetsnr.
050713-6

Fredningsnr.
38269

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: se også Kongsted sogn.Kongsted-Borup by, matr.nr. 31a Mølledæmning Dæmningen består af en ca. 50 m lang jordvold, der er ind- til 3 meter høj og ca. 1,50 meter bred. Dæmningens sider er delvis kampestenssatte. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- platning, bebyggelse eller henlægges af jord, sten og af- fald.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Mølledæmning

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Mølledæmning. Dæmningen består af en ca. 50 m lang jordvold, der er indtil 3 meter høj og ca. 1,50 meter bred. Dæmningens sider er delvis kampestenssatte. Der er en sluse i bunden af dæmningen omtrent midt på dæmningen. Ca. 20 m syd for dæmningen en 4-5 m bred østvendt stensætning af ukløvede kan være relateret til dæmningen. En støbt 1900-tals møllesten af knust flint og cement ligger ved dæmningens NV-side. En sten med "1944" indhugget er sat ca 8-10 m SØ for sydøst-ende; stenen er ca. 30x30x30 cm.

Litteraturhenvisninger  (0)