Fakse
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Faxe

Sted- og lokalitetsnr.
050302-48

Fredningsnr.
382714

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Helligkilde, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Helligkilde En 10-kantet granitstenskumme, hvis diameter er ca. 90 cm. På dens udvendige sideflader er indhugget ornamenter. Stenkummen står i en ca. 1,80 m dyb halvrund udgravning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes, tildækkes eller på nogen anden måde beskadiges. Det i forbindelse med kilden op- førte brøndhus med tilhørende trappetrin og stensætning må kun fjernes efter forudgående aftale med rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Helligkilde

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)